معرفی ماشین کنترلی مینی نوشابه ای 

هم اکنون شما را دعوت به مسابقه ای بی نظیر با نهایت هیجان و لذت می کنیم!. مسابقه ای که شما راننده ماشین Mini Cola Car هستید.! راستی تجربه رانندگی با ماشین های مسابقه ای رو دارین؟برای رانندگی با این ماشین های سریع و فوق العاده شما باید دارای توانایی های ویژه ای باشید! توانایی …

معرفی ماشین کنترلی مینی نوشابه ای  ادامه »