توکانچی

حکایت نگاری صفحه 71 نگارش دهم

حکایت نگاری صفحه 71 نگارش دهم

متن حکایت نگاری صفحه 73 نگارش دهم یکی از حکما شنیدم که می گفت : هرگز کسی را به جهل خویش اقرار نکرده است، مگر ان کسی که چون دیگری در سخن باشد. هم چنان نا تمام گفته، سخن اغاز کند. سخن را سر است ای خردمند و بن میاور سخن در میان سخن خداوند […]

شرایط اخذ مجوز ارشاد برای اهنگ

در این مقاله قصد داریم تا شرایط و مسیر اخذ مجوز برای یک قطعه موسیقی در وزارت ارشاد اسلامی رو بررسی کنیم. این مسیر مانند دیگر مسیر های اداری دارای بروکراسی های زیاد و دردسر های فراوانی فراوان است. شمای مسیر اخذ مجوز برای اهنگ برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 1 میانگین: […]