توکانچی

ماموریت 4SpaceX Inspiratio4نفر را با حداقل آموزش به مدار می فرستد – و گردشگری فضایی را به واقعیت نزدیک می کند

ارسال فضا نورد به فضا

در 15 سپتامبر 2021 ، دسته بعدی گردشگران فضایی سوار بر موشک SpaceX می شوند. ماموریت Inspiration4 که توسط کارآفرین Jared Isaacman سازماندهی و تأمین مالی شده است  ،   خود را “اولین ماموریت غیرنظامی در مدار” معرفی می کند و نشان دهنده نوع جدیدی از گردشگری فضایی است. چهار خدمه امسال اولین گردشگران فضایی نخواهند بود. در چند ماه گذشته ، جهان […]