توکانچی

اجبار اینستاگرام به درج تاریخ تولد کاربران!

اجبار اینستاگرام به درج تاریخ تولد

اینستاگرام به زودی تمام کاربران را هنگام ثبت نام در این شبکه اجتماعی پر طرفدار ملزم به درج تارخ تولد خود می کند این از تلاش های جدید فیسبوک مالک این شرکت برای معرفی سرویس محافظت از کودکان زیر 18 سال در مقابل محتوا های پرخطر و غیر مناسب است.