توکانچی

مایکروسافت آفیس 2021 در 5 اکتبر(13 مهر) در دسترس خواهد بود.

افیس 2021

مایکروسافت آفیس 2021 ، نسخه مصرفی بعدی مجموعه بهره وری خود را ، در تاریخ عرضه می کند. 5 اکتبربه همان روزی است که شرکت راه اندازی می شودویندوز 11به بسیار شبیه بهدفتر 2019قبل از آن ، Office 2021 یک بار خرید است که هم در Windows و هم در macOS در دسترس خواهد بود. این برای افرادی است […]